1.10.2012

Kasvumaa


 

Paljon huomiota on kiinnitetty uuden Oulun muotoutumiseen ja hallinnon organisoitumiseen. Tarkasteluja on tehty painottuen ratkaisujen lyhyen aikavälin vaikutuksiin sekä kaupungin talouteen. Taka-alalle ovat jääneet keskustaajamien ulkopuolella asuvien ihmisyhteisöjen kotiseudulliset toimeentulomahdollisuudet. Maaseutu olisi nähtävä ennen muuta ihmisyhteisöjen kokoisena mahdollisuutena, eikä pelkästään kylmänä hallinnollisena tulosalueena, kuten on vaarassa käydä. Maaseutua ei pelasteta lyhytnäköisillä tukipaketeilla.

Miltä kuulostaisi, jos joutuisimme tulevaisuudessa kohtaamaan ruokapulaa. Olemmeko maailmoja syleillessämme laiminlyöneet ravinto-omavaraisuudestamme huolehtimisen ja hukanneet kyvyn vastata käytännön ravintotuotannosta? Entä miltä se kuulostaisi, jos emme onnistuisi ratkaisemaan nuorten syrjäytymistä, vaan se kasvaisi kaksin- tai kolminkertaiseksi? Ja vielä, miltä tuntuisi kohdata kymmenien hyljättyjen kylien umpeen kasvaneita pihoja?

Uuden Oulun ensimmäisissä vaaleissa ratkaistaan koko seutukunnan kannalta katsottuna isoja asioita liittyen myös ravintoreservimme turvaamiseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä kylien säilymiseen. Tänä syksynä punnitaan politiikan uskottavuutta. Yksityiskohtaisiin rutiineihin ja pykäliin perehtyneitä kirjanoppineita riittää viranhaltijoidemme joukossa, kuten kuuluukin. Sen sijaan poliitikkojen ensisijainen tehtävä ei ole pohtia päätöspykälien pilkunpakkoja, vaan omalla toiminnallaan vahvistaa kansalaisten tulevaisuudenuskoa ja turvallisuudentunnetta. Poliitikoilla täytyy olla ymmärrystä tulevaisuuden tarpeista voidakseen esittää niihin näkemyksiään.

Vuonna 1858 perustettu Koivikko taitaa olla Suomen toiseksi vanhin maatalousoppilaitos. Koulun tarkoituksena oli ja on edelleen osaavien maatalousammattilaisten kouluttaminen. Mitä suurimmissa määrin kyse oli tuolloinkin kansallisen turvallisuudentunteen vahvistamisesta ja vaikeisiin aikoihin varautumisesta. Koivikon tarjoama koulutus on totisesti arvonsa ansainnut! Sittemmin maatalous on koneellistunut ja kehittynyt itsestäänselvyydeksi sekä verrattain hovikelpoiseksi teollisuudenhaaraksi, jossa tuotanto tapahtuu EU:n armosta.  Enkä tässä ala kehumaan tai kritisoimaan vallitsevaa tolaa.

Kuitenkin maakontakti olisi säilytettävä ja välitettävä lapsillemmekin. Koivikon kaltaisia rohkeita innovaatioita tarvittaisiin jälleen ja aivan samasta syystä kuin kansallisen nousumme aikoihin 1850-luvulla, siis varautuaksemme vaikeisiin aikoihin ja vahvistaaksemme kansalaisten tulevaisuudenuskoa ja turvallisuudentunnetta.

Kyseeseen voisi tulla yleishyödyllinen osuuskuntamuotoinen toimijayhteisö, joka tarjoaisi asiakkailleen terveitä maakontakteja ja kasvatuskokemuksia, ylläpitäisi mullantuoksuista lähiruokatoria, järjestäisi lapsillemme ympärivuotisia mahdollisuuksia virikkeellisiin kokemuksiin ja maanläheisiin tapahtumiin sekä ennen kaikkea mahdollistaisi nuorillemme kipeästi kaivattuja ensimmäisen työpaikan tilaisuuksia! Tekeminen on työtäkin tärkeämpää, sillä tekemätön taantuu pelottavan nopeasti surkeuteensa ja pois ihmisten ilmoilta. Tämän lisäksi pelkästään Oulun kaupungissa asuu satoja, ellei tuhansia luomuidealisteja ja kädentaidonkannattajia. Heidän arvokkaat harrastajayhteisönsä kaipaisivat ja myös ansaitsisivat konkreetin tilan ja ympäristön elämäntapansa toteuttamiseen ja jalostamiseen. Yleishyödyllisyys ja kokonaistaloudellisuus ovat varsin vahvoja ajankohtaisia perusteita osuuskunnan perustamiselle. Paras ja luontevin paikka osuuskunnan toimimiseen olisi juuri Oulun ja Muhoksen rajamailla, jossa se voisi toimia luontevassa yhteistyössä Viskaalin ja alueen muiden maataloustoimijoiden kanssa.

Oulu tunnetaan merestä, mutta sitäkin enemmän ruokottomista rantapusikoistaan. Samoin on Oulujoen rantamaiden laita. Voisiko osuuskunta myös vastata laidunalueiden aitaamisesta, lampaiden vuokraamisesta ja kuljettamisesta.  Lammas on helposti hyväksyttävä ekokone, hajuton, huoleton ja lojaali laumaeläin, joka sääskiä pelkäämättä putsaa pusikot äänettömästi ja paljon tehokkaammin kuin yksikään siimaleikkuri. Lammas on mahdollisuus, siinä missä osuuskunta ja uusi Oulukin.

Näkisin, että tulevalla valtuustokaudella tällaisen yleishyödyllisen osuuskunnan perustaminen on yksi keskeisimpiä, tulevaisuudenuskoa, turvallisuudentunnetta, vastuullisuutta ja elinvoimaisuutta vahvistavia päätöksiä koko uuden Oulun ja seutukunnan hyväksi.

Heikki Pesämaa