2.10.2012

Uuden Oulun kaupunkikuva - katso asukastupa


Vireä kaupunkikuva on uudessa Oulussakin terve tavoitetaulu. Kaupunkikuva kutsuu ihmisiä tulemaan ja tuhlaamaan, olemaan ja omaksumaan. Kaupunkikuva syntyy erilaisten ihmisyhteisöjen värittämänä. Mitä värikkäämpi taulu, sitä kutsuvampi kuva. Kaupunki antaa kankaan maalattavaksi, mutta ei itse osallistu sen värittämiseen. Tämä on uskottavan kaupunkikuvan syntymisen ehto ja edellytys. Kuva näkyy kaikille, mutta vastuu sen maalaamisesta kuuluu vain meille oululaisille.

Mitä suurimmassa määrin on kysymys kaupunkikuvasta, kun valmistelevassa työryhmässä paraikaa linjataan käyttäytymis- ja selviytymisohjeita uuden Oulun viidelletoista asukastuvalle.

Asukastupa on jokaisen oululaisen yhteinen olohuonetila, vaikka tuvan ylläpitämisestä vastaakin Oulun kaupungin Lähidemokratiatoimikunnan tehtävään valtuuttama yhdistys. Tätä valtuutusta kutsutaan kumppanuussopimukseksi. Kaupunki mahdollistaa näytelmän kulissit, mutta kukin yhdistys vastaa kappaleen käsikirjoituksesta. Tällä kiitosta keränneellä roolijaolla on saatu synnytettyä aluekohtaisesti erilaisia tupaidentiteettejä, siis perinteistä, uudenlaista ja kovin kipeästi kaivattua kotiseutuhenkeä.

Kaupunkimme on toki kaunis ja hyvä, mutta kaipaa varsinkin tällaisten vaikeiden vaiheiden kurimuksessa enemmän vapaaehtoista välittämisenhenkeä. Inhimillistä välittämistä ei nimittäin voi käskeä, eikä edes edellyttää millään sopimuksilla. Aito välittäminen on vapaaehtoista, eikä kaupungilla saisi olla oikeutta sen hävittämiseen. Mahtavuudessaan kaupunki on kuitenkin valmistelemassa osan kumppanuuskoneistonsa tukemana linjausta, joka uhkaa inhimillisen kokoisen hyvän tekemistä.

Julkista sektoria jumaloiva ja sopimuksilla surkastutettu Suomi on täynnä kilpailuvastaisuutta, korporaatiokeskeisyyttä, konseptikäytäntöjä ja norsutornituumailijoita. Samaa synkkää hallintomantraa tunnustetaan ja tuotetaan täällä Oulussakin. Kaupunki onkin ryhtymässä maalaamaan omaa kuvaansa mustalla. Yhteenkään inhimillistä hyvää hävittävään virheeseen ei kuitenkaan olisi varaa.

Myllyojan asukastupa on joutunut julkisen noitavainon kohteeksi. Se, mitä kaupunki kutsuu uppiniskaisuudeksi, koetaan Myllyojalla ylpeydenaiheeksi ja se, minkä kaupunki tahtoo ajaa alas, tahdotaan Myllyojalla kohottaa ylemmäksi. Näinä ahneuden ja lyhytnäköisyyden aikoina talkoohenki on kiihtyvällä vauhdilla katoava luonnonvara, jonka puolesta ja puolella on nyt jos koskaan jaksettava taistella. Talkoohenki sekä vapaaehtoinen välittämisenhenki elävät Myllyojalla vahvoina. Hyvän tekeminen ei voi olla väärin, jos toiminnan vastuut ja velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti. Niin on tehty Myllyojalla, joka ilman voitontavoittelun tarvetta tuottaa pieniä, mutta tärkeitä kotona-asumista-tukevia palveluita itse, eikä muiden yhdistysten ja kaupungin yhdessä omistaman Ektakompus Oy:n kautta.

Jokaisella asukastupaa ylläpitävällä yhdistyksellä oli aikoinaan mahdollisuus ”ulkoistaa” työläät ja vastuunalaiset hoitotyöt vuosi sitten perustetulle Ektakompus Oy:lle, joka onkin uutterasti ryhtynyt tuottamaan vastaavia palveluita yhdistysten puolesta. Liikeidea on ollut erinomainen, tarvekin täysin perusteltu, mutta joidenkin osakasyhdistysten osoittama tuki kuin myös yhteinen tahto ovat olleet pelkästään ulkokultaisia. Omaa yritystä on kohdeltu kuin lehtolasta, mikä kovasti kummastuttaa ja närkästyttää hyväuskoista sivustaseuraajaa.

Myllyoja ei lähtenyt mukaan tähän yhteisesti omistettuun yleishyödylliseen yritykseen, siis Ektakompus Oy:öön. Kunkin itsenäisen yhdistyksen oman harkinnan perusteella tehdystä päätöksestä ei Myllyojaa voidakaan syyllistää. Myllyoja jatkoi arvokasta toimintaansa kuten ennen, mutta havaitsi pian saavansa osakseen yhä kitkerämpää mustamaalausta. Uhkaava asetelma on kaiken kaikkiaan yhtä absurdi kuin ovat Venäjän julkeat syytökset Suomea vastaan lapsiasioiden hoitamisessa.

Myllyoja tuottaa kotona-asumista-tukevia palveluita korkealla moraalilla ja kaiken tarkastelun kestävällä tavalla, mutta pyyteettömästi ilman omanedun tavoittelua ja puoluepoliittisia taka-ajatuksia. Sekö on perimmäinen syy inkvisitioon?  Vai onko kyse niinkin vanhanaikaisesta perisynnistä kuin kateus? Onhan Myllyoja ainoana asukastupana hankkinut tarpeistonsa omin varoin ja lisäksi korjannut tilansakin hyvien ikäihmisten talkootöinä ilman kaupungin satsauksia. Olipa niin tai näin, kuuluu Myllyoja korottaa kunniakkaaksi esimerkiksi hyvin toimivasta, vastuuntuntoisesta ja omavaraisesta vapaaehtoistoiminnasta! Uuden Oulun asukastupalinjausta päivitettäessä on Myllyojan malli hyväksyttävä esimerkiksi kasvavan kaupunkimme olevia ja tulevia tupatarpeita silmällä pitäen. Myllyojan toiminta on tunnustettava, arvokas tupakiinteistö on säilytettävä ja toimijoiden kiitettävän omalähtöistä tekemisenhenkeä on huolella vaalittava. Upean Oulujoen rannalla sijaitseva Myllyojan asukastupa pihapiireineen on kirkkaan värivoimainen symboli uuden Oulun kaupunkikuvassa! Käykää katsomassa, ihastumassa ja ymmärtämässä.