8.10.2012

Ymmärrätkö, päätöksentekijä?


Älä ujostele ymmärtämättömyyttäsi!

Suomi hakee suuntaansa syksyn kuntavaaleissa. Sukupolvensuuruinen kysymys kuuluu, kuinka hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan turvata valtion ja kuntien talouden kuristuessa paikoin henkihieveriin.
Varmaa vain on, ettei tämänkaltainen vastuuton kulutusjuhla voi jatkua enää seuraavaan sukupolveen. Isiemme töistä kertyneet varat loppuvat ja meidän ottamamme velat lankeavat. Kestävimmät säästöt syntyvät vasta ihmisten havahtuessa huolehtimaan ja vastaamaan enemmän omasta elämästään. Vuosikymmenten saatossa ähkyyn paisunut hyvinvointivaltio on ahnehtinut ihmisiltä itsevastuun velvollisuuden luvaten tilalle helpompaa elämää. Huomattava kuitenkin on, ettei suurilla sopimuksilla lupailtu helpompi elämä ole välttämättä terveempää tai turvallisempaa elämää. Hyvinvoinnin sisältö ja merkitys onkin uudistettava ja päivitettävä ajan tasalle. Meidän sukupolvemme olisi onnistuttava laittamaan eheytyskehitys liikkeelle, jotta seuraavat suomalaiset voisivat sitä jatkaa. Mutta mitä me teemme? Sen sijaan, että uskaltaisimme yhteistyössä uudistuksiin, haemme syyllisiä ja osoittelemme toistemme tekemisiä sormilla. Tällaisessa ilmapiirissä mikään ei voi muuttua. Ei ainakaan paremmaksi!

Tuntuu kovasti omituiselta lähinnä idealistisin perustein asettaa palveluntuottoperiaatteet vastakkain kuntien oman tuotannon ja yksityisen sektorin välillä. Ikään kuin meillä olisi oikeasti valittavana jokin maailmoja syleilevä, autuuden takaava vaihtoehto. Sellaisen vaihtoehdon takana täytyisi olla kokonaisvaltaisempi ratkaisu, esimerkiksi yhteiskuntajärjestyksemme muuttaminen sosialistiseksi. Siinä tapauksessa ainoastaan julkisen sektorin hyvinvointitarjooma jäisi jäljelle, koska muut vaihtoehdot häviäisivät haastamasta systeemiä. Mahdotonta! En sittenkään jaksa tai tahdo uskoa sosialismin strategiaan.
Näin ollen päättäjien olisi rehellisintä tunnustaa vallitsevat ja nähtävissä olevat tosiasiat: kaikkia palveluntuottamismuotoja tarvitaan ja vastatakseen kasvaviin hoivatarpeisiin on jokaisen palveluntuottajan lisäksi kyettävä kehittymään paremmaksi. Rakenteiden kriittinen tarkastelu ja toimintojen tehostaminen eivät kuitenkaan riitä, sillä kaikista kipeimmin tarvitsemme luonnollisen välittämisen asennetta. Välittäminen lähtee ihmisestä, eikä systeemistä.

Voidaanko välittämisestä sopia? Ei voida! Yhtä toivotonta olisi mennä lupaamaan rakkautta, jakamaan vastuuta tai tuputtamaan totuutta. Ihminen kun ottaa vastaan vain minkä haluaa, ja senkin päälle tulkitsee kokemansa pelkästään omien tuntemuksiensa perusteella joko oikeaksi tai vääräksi. Välittämisestä sopiminen johtaisi meidät jälleen yhteen asenteelliseen umpikujaan.
Lopetettakoon syyllisten hakeminen, lopetetaan palveluntuottajien luokittelu ja lopetetaan vastuunpakoilu. Kansalaisten valtaosan mielestä politiikka lienee häikäilemätöntä kohtaamattomuuden teatteria, jossa totuutta pakoilevat, itsekeskeiset ilkimykset kilpailevat keskenään näyttämötilasta ja kohdevalojen loisteesta. Kuinka usein päättäjien keskinäisessä sopimattomuudessa onkaan kyse ainoastaan periaatteellisuudesta, itsekkyydestä ja ymmärtämättömyydestä!

Uskaltaisin väittää, että tämän osin tragikoomisenkin teatteripelin tunnustaminen ja lopettaminen ratkaisisi valtaosan kuntien vaikeuksista. Komeisiin kokoustiloihin, kuntajohtajien yrmyilmeisten rintakuvien tilalle tulisi ripustaa kuntalaisten kuvia muistuttamaan päättäjiä, minkä tähden kutakin kokousta istutaan ja kokouspalkkioita kuitataan. Monesti on tuntunut, että missio on valitettavasti hukkunut valtapelin pyörteisiin.
Aloitetaan eheytystyö yksinkertaisimmasta päästä: ymmärtämisen oikeudesta, ymmärtämisen ehdottomuudesta. Ihminen, joka ei ymmärrä itseään, läheisiään tai elinympäristöään koskevia päätöksiä, ei voi niitä hyväksyä, eikä tarvitsekaan. Hän, joka ei päätöksiä hyväksy, ei niihin myöskään sitoudu, eikä niin ollen koskaan tule toimimaan päätösten puolesta, vaan toimii niitä vastaan. Lukuisat ristiriitaisuudet ihmisten välillä alkavat ymmärtämättömyydestä, jota ei ole uskallettu tunnustaa muiden kokousedustajien kuullen. Kunnalliseen kokouskäytäntöön olisikin lisättävä seuraava lausuma: ”jokaisella kokousedustajalla on oikeus, ja myös velvollisuus keskeyttää kokouksen kulku, mikäli käsiteltävässä asiassa on jotain, mitä hän ei ymmärrä. Kokousta ei jatketa, ennen kuin jokainen kokoukseen osallistuva on ymmärtänyt asian. Päätösesitykset on niin ikään laadittava siten, että ne ovat jokaisen osallistujan ymmärrettävissä. Luottamushenkilön on väärin olla päättämässä asiaa, jota itse ei ymmärrä, ja jonka kohdalla ei ole ajoissa toiminut ymmärryksensä hyväksi.”

Tällaisella käytännöllä on useita hyviä vaikutuksia. Ensinnäkin valmistelevat virkamiehet laativat esityksensä helposti ymmärrettäviksi, koska muussa tapauksessa ne menevät uudelleen valmisteltaviksi, toiseksi kokousedustajat ovat asiat ymmärrettyään helpommin yksimielisiä ja sitoutuvat päätöksiin paremmin sekä kolmanneksi kuntalaiset pystyvät perustellummin osallistumaan keskusteluun ja kuntademokratian toteutumiseen.
Häpeä ei ole ymmärtämättömyys, vaan siitä johtuvat virheet. Paljon ja isojakin virheitä karsitaan pelkästään ymmärtämällä, mistä puhutaan ja mistä päätetään.